INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE
ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Tefal Home&Cook, SKOROSZE Centrum Handlowe, ul gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa.
 4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać przy dokonywaniu zakupu.
 5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Tefal Home&Cook, SKOROSZE Centrum Handlowe, ul. gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa.
 6. Przykładowe punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
  • WARSZAWA, WOLA Zatoka Parkingowa Dzielna/ Smocza na przeciwko ul. Dzielnej 13. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
  • WARSZAWA, OCHOTA Al. Krakowska 244-246-248 od strony ul Sabały (na zapleczu sklpeu "Biedronka"). Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
  • WARSZAWA, MOKOTÓW Parking przy Blacharskiej róg Al. Lotników. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
  • WARSZAWA, TARGÓWEK przy Urzędzie Dzielnicy ul Kondratowicza 20, obok stacji Trafo. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
  • WARSZAWA, WAWER ul. Żegańska 1, parking przy Urzędzie Dzielnicy. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE
ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Tefal Home&Cook, SKOROSZE Centrum Handlowe, ul gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa.
 4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać przy dokonywaniu zakupu.
 5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Tefal Home&Cook, SKOROSZE Centrum Handlowe, ul. gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa.
 6. Przykładowe punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
  • WARSZAWA, WOLA Zatoka Parkingowa Dzielna/ Smocza na przeciwko ul. Dzielnej 13. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
  • WARSZAWA, OCHOTA Al. Krakowska 244-246-248 od strony ul Sabały (na zapleczu sklpeu "Biedronka"). Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
  • WARSZAWA, MOKOTÓW Parking przy Blacharskiej róg Al. Lotników. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
  • WARSZAWA, TARGÓWEK przy Urzędzie Dzielnicy ul Kondratowicza 20, obok stacji Trafo. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
  • WARSZAWA, WAWER ul. Żegańska 1, parking przy Urzędzie Dzielnicy. Każda sobota miesiąca: 10.00-14.00
Gwarancja 2 lata na wszystkie produkty
Darmowa dostawa kurier DPD, InPost
Zakupy na raty szybko i bezpiecznie
Darmowy zwrot do 30 dni tylko dla Klubowiczów!